Tuesday, 26 February 2019

मसूद अजहर आणि इम्रान खान ह्यांचे फोनवरील संभाषण.."ह्याले काय अर्थ हाय बे इम्र्या..आमाले जबाबदारी घ्यायले सांगतली अन स्वतःची जबाबदारी इसरला लेका..
असं कुटं असते का राजा?"

"चूप ऱ्हाय बे..मले तं हे नाही समजून ऱ्हायलं अजून का ते मिराज म्हंजे विमान हाय का रनगाडे हाय? अन हे लेझर बॉम्ब कोनत्या बाजारात भेटते बे?"

"बापा..तुले तं काहीच समजत नाही राजा.."

"हाव ना.... अन ते विमानं एवढे आत घुसेपर्यंत आमचा रडारवाला काय पानाले चुना लावत बशेल होता का?"

"तरी तुले म्हटलं होतं सायच्या ते चायनीज रडार नको घेऊ..लावला चुना त्याईनं तुले.."

"जाऊदे लेका..म्हायं क्रिकेटचं बरं होतं लेका..जाऊदे ठेवतो मी फोन..पायतो आयशीशीत नोकरीगिकरी भेटते का एखांदी "

"हाव पाय..मायाकरता पन पायजो..गवतगिवत कापायले लागतंच अशीनं त्यांले एखादा."

No comments:

Post a Comment